Móc lồng chào mào

ID: 94631D   |   09/05/2022   |   TP Hồ Chí Minh

1/2

Tin hết hạn
Sản phẩm có thể đã ngừng giao dịch

  • Nhóm sản phẩm Chim cảnh
  • Giống Chào mào
Ve chai 3 cái móc đồng như hình cho bác nào có nhu cầu sài. 2 cái gắn lồng bự và 1 cái gắn lồng nhỏ.
Sang nhóc

Phản hồi
Tin rao tương tự

Tin tức liên quan

Liên kết nổi bật