Vẹt ngực hồng trống mái và đầu xám.

ID: D75B31   |   27/05/2020   |   TP Hồ Chí Minh

1/6

Tin hết hạn
Sản phẩm có thể đã ngừng giao dịch

  • Nhóm sản phẩm Chim cảnh
  • Giống Chim vẹt
Ngực hồng trống mái, vẹt đầu xám tơ. Ace thích loại ib hoặc liên hệ e nhé. Ko9 ba 2 ko 3 ko 1 ko 5. Chim ở sì gòn q8.
Sang nhóc

Phản hồi
Tin rao tương tự

Tin tức liên quan

Liên kết nổi bật

Bạn quan tâm tới xe hơi?