Mèo classic tappy thuần chủng

Sản phẩm: Mèo Khác

ID: 4E9F67   |   29/09/2022   |   TP Hồ Chí Minh

1/3

Tin hết hạn
Sản phẩm có thể đã ngừng giao dịch

  • Nhóm sản phẩm Mèo
  • Giống Khác
  • Tuổi Từ 6- 1 tuổi
  • Giới tính Con đực
- Bé 6 tháng 4kg form bự
- Bé đi chậu cát, ăn nhiều
- Bé tiêm 2 mũi có sổ và sổ giun đầy đủ
- fix cho sen nào lấy bé.
Tin

Phản hồi
Tin rao tương tự

Tin tức liên quan

Liên kết nổi bật