Bán bức phật ngọc ruby đỏ chạm hình quan thế âm bồ tát TL 70,5ct

ID: B28540   |   21/11/2022   |   TP Hồ Chí Minh

1/6

Tin hết hạn
Sản phẩm có thể đã ngừng giao dịch

  • Nhóm sản phẩm Phụ kiện nam
  • Loại sản phẩm Phụ kiện khác
Bức phật ngọc ruby đỏ chạm hình quan thế âm bồ tát TL 70,5ct thích hợp lên trang sức kim giá trên
Nguyễn văn hoàng

Phản hồi
Tin rao tương tự

Tin tức liên quan

Liên kết nổi bật